Uspješno održana radionica u Dubrovniku na temu ‘Prekogranično upravljanje u Južnojadransko-jonskom i susjednim područjima’, 31.05.-01.06.

UNEP/MAP-SPA/RAC (Španjolska), EUSAIR (Slovenija), FAO/GFCM (Italija), ISPRA (Italija), CNR-ISMAR (Italija), UNEP/MAP-PAP/RAC (Hrvatska), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske, Institut Plavi svijet (Hrvatska) te partneri na MBPC projektu bili su jedni od sudionika dvodnevne radionice održane u Dubrovniku 31.05. i 01.06. pod nazivom ‘Prekogranično upravljanje u ekološki ili biološki značajnom Južnojadransko-jonskom području (SAIS-EBSA) i susjednim područjima: od identificiranja učinkovitog mehanizma upravljanja koji integrira upravljanje temeljeno na ekosustavu (EBM), morsko prostorno planiranje i načela upravljanja temeljena na prostoru’, organizirane u okviru Interreg Med projekta ‘Mediterranean Biodiversity Protection Community’.

Na radionici su se povele uspješne rasprave među nacionalnim vlastima i međunarodnim institucijama o izazovima i prilikama u davanju prioriteta očuvanju u ovoj globalno važnoj regiji. UNEP/MAP-SPA/RAC, UNEP/MAP-PAP/RAC i EUSAIR TSG3, kao regionalne institucije, podržale su proces uspostavljanja mehanizma upravljanja u SAIS-EBSA području, kojeg će biti moguće primijeniti na ostala EBSA područja u Jadranu i Mediteranu. Svi sudionici ujedno su i podržali osnivanje Zajednice za očuvanje SAIS-EBSA područja (SAIS-EBSA Conservation Community (SECC)).