INSTITUT ZA MORE

Djelatnosti Instituta

Jedna od glavnih aktivnosti instituta je razvoj projekta osnivanja i gradnje budućeg
Centra za znanost o moru (CZM) i razvoj programa aktivnosti Centra.

Osim aktivnosti vezanih uz CZM, Institut za more provodi i druge aktivnosti vezane
uz svoje glavne djelatnosti

Promocija i potpora aktivnostima istraživanja i zaštite prirode, mora i okoliša

Promocija i potpora obrazovnim aktivnostima

Promocija održivog gospodarskog djelovanja u suglasju s principima očuvanja bioraznolikosti i zaštite okoliša te društveno odgovornog poduzetničkog djelovanja

Obavještavanje javnosti o obavljanju djelatnosti Instituta

O institutu 

Nastavljajući suradnju i s vizijom budućnosti Grad Mali Lošinj i Institut Plavi svijet
zajednički su 2019. Godine osnovali ustanovu Institut za more.

Potporu osnivanju ustanove jednoglasno su dali Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja i Upravno vijeće Instituta Plavi svijet. Ugovor o osnivanju potpisale su gradonačelnica Grada Malog Lošinja, gđa. Ana Kučić I predsjednica Instituta Plavi svijet, dr. sc. Nikolina Rako Gospić. Dr. sc. Draško Holcer imenovan je privremenim ravnateljem.

Kontakt  

Institut za more
Kaštel 24, 51551 Veli Lošinj, Hrvatska
info@marineinstitute.eu

IBAN: HR0724020061100948835 (Erste bank d.d.)
OIB: HR65139477468
Registracijski broj: 05106214
EU PIC broj: 886705810

Osnovan 2019.