dokumenti

Statut Instituta za more
Imenovanje članova Upravnog odbora Instituta za more - Grad Mali Lošinj
Rješenje upisa u sudski registar
Imenovanje članova Upravnog odbora Instituta za more - Plavi svijet Institut za istraživanje i zaštitu mora
Ugovor o osnivanju ustanove Institut za more
Financijska izvješća i Financijski planovi
Pravilnik o jednostavnoj nabavi