CENTAR ZA ZNANOST O MORU

Centar za znanost o moru

Nakon dva desetljeća aktivnog rada na istraživanju i zaštiti morskih organizama i morskog okoliša, obrazovanju i podizanju svijesti javnosti, Institut Plavi svijet je 2009. godine pokrenuo inicijativu da se uspostavi Centar za znanost o moru.  Namjeravali smo otvoriti manji izložbeni prostor koji bi bio posvećen morskom okolišu, u sklopu kojeg bi se nalazio i dio namijenjen oporavku morskih životinja (prvenstveno morskih kornjača). Međutim, prvotnu ideju ubrzo je zamijenio koncept centra koji odgovara zahtjevima 21. stoljeća – dinamičan, interdisciplinaran i privlačan s brojnim sadržajima za širu javnost. Novi centar smjestili bismo na glavnoj obali u Malom Lošinju, na lokaciji koja omogućuje lagani prilaz s mora i kopna, a ispunjava sve uvjete za pozicioniranje izvanredne javne ustanove kojoj ne bi bilo premca uz obale Jadranskog mora i šire.

Inicijativu odnosno njen neizmjeran potencijal i mogući doprinos lokalnoj zajednici i široj regiji  prepoznali su i podržali Grad Mali Lošinj i Ministarstvo turizma. Dobila je i podršku tadašnjeg predsjednika Republike Hrvatske, dr. Ive Josipovića kao i nebrojenih organizacija, institucija i sveučilišta iz Hrvatske, Europe i cijelog svijeta, koji su izrazili interes za sudjelovanje u aktivnostima.

Sadašnje aktivnosti

U Malom Lošinju nalazi se zgrada u državnom vlasništvu koja je izgrađena pedesetih godina prošlog stoljeća, a od 1970. godine je napuštena te se više nije koristila. Zgrada od tada propada, a u devastiranom stanju u kojem se danas nalazi predstavlja opasnost za prolaznike i loše se odražava na javnu sliku grada. Institut Plavi svijet predložio je da se ova državna imovina stavi u novu funkciju i prenamjeni u moderan centar znanosti o moru od koje bi lokalna zajednica imala mnogostruke koristi.

Realizacija ideje pokrenuta je 2010. godine. Nakon više prezentacija i rasprava, ideja je 2013. dobila jednoglasnu potporu Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja, bivšeg gradonačelnika g. Garija Cappellija, Upravnog odjela za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Malog Lošinja, Turističkog vijeća TZG Malog Lošinja i drugih. Značaj projekta za turizam i općeniti razvoj otoka, uz podršku Ministarstva turizma RH, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske Unije omogućio nam je da započnemo pripremu dokumentacije potrebne za prijavu za financiranje u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Europske unije. U međuvremenu, studio MVA arhitekti razvio je konceptualni dizajn i 3D prikaz zgrade. Pritom je posebna pažnja usmjerena na korištenje načela energetske učinkovitosti i održivosti što je čini prvom takvom zgradom na hrvatskim otocima.

Grad Mali Lošinj je 2015. promijenio Prostorni plan uređenja Grada čime je omogućeno da se izgradi novi centar. Prijenos vlasništva s Ministarstva državne imovine na Grad Mali Lošinj omogućit će nam prijavu na natječaj za dobivanje sredstava potrebnih za izgradnju. Pristup lokaciji moguć je iz centra grada i iz uvale Čikat. Jednostavan pristup autima, autobusima i brodovima, kao i dovoljan broj parkirališnih mjesta u blizini, zgradu čini idealnom za grupne posjete, školske izlete i ekskurzije. Blizina mora omogućuje izgradnju privezišta za izletničke brodove i istraživačka plovila.

Institut Plavi svijet također traži dugoročne privatne partnere koji dijele našu viziju i koji su voljni demonstrirati predanost razvoju muzeja visokog profila i značajnog javnog utjecaja. Otvoreni smo prema mogućim partnerima i pozivamo ih da nas posjete u Lošinjskom edukacijskom centru o moru te upoznaju naše zaposlenike kako bi dobili uvid u potencijale partnerstva iz prve ruke.

Vizija

Centar za znanost o moru je interdisciplinarni projekt koji spaja znanost, kulturu i edukaciju kako bi promovirao uključivanje zajednice u primjenu načela održivog razvoja u zaštiti prirodne i kulturne baštine. Projekt zbližava znanstveno istraživanje, edukativne aktivnosti, kulturno iskustvo, turizam, učenje i primjenu znanja u svakodnevnom životu. Poboljšat će kvalitetu života stanovnika, promovirati znanstvenu inovaciju i podržati ekonomski razvoj otoka, pogotovo u turizmu.

Vizija Centra za znanost o moru je postati regionalni centar izvrsnosti i nuditi mogućnosti za znanstveno istraživanje studentima i istraživačima duž jadranske obale i cijelog Mediterana. Koristeći primijenjenu znanost, centar će aktivno sudjelovati u razvoju i primjeni inovativnih metoda za zaštitu morskih vrsta, staništa i ekosistema. Centar za znanost o moru ponudit će moderan okvir za edukaciju koji se bazira na stalnim i povremenim tematskim izložbama, javnim aktivnostima kao što su predavanja, radionice i ostala događanja, rasprave i neformalni razgovori. Takav će program povećati javno znanje o povezanosti između prirodnog okoliša i ljudskog društva. Iskustvo posjećivanja Centra za znanost o moru bit će sveobuhvatno i poticati na razmišljanje. Bit će stimulativno, fascinantno, animirajuće i uvlačit će posjetioce u atmosferu koja potiče na istraživanje svijeta oko sebe.

Konceptualni dizajn

Zgrada je osmišljena tako da koristi postojeću topografiju, a organizirana je na tri kata od kojih svaki ima izravan ulaz. Sobe su smještene oko središnjeg potpornja koji se proteže preko svih katova, s nekim od najvažnijih muzejskih eksponata koji vizualno povezuju muzejske sadržaje, a istovremeno dopuštaju fleksibilnost u korištenju prostora. Zgrada će koristiti postojeće tehnike i tehnologije kojima se umanjuje ili potpuno neutralizira utjecaj na okoliš, s ciljem da postane model za planiranje drugih javnih ili privatnih građevina.

Svaki kat je dizajniran s jedinstvenim identitetom koji održava različite funkcije: staklena fasada u prizemlju odražava površinu mora, vertikalne kamene ploče koje čine fasadu prvog kata i edukacijskih prostora prizivaju osjećaj borove šume dok je prostor drugog kata organiziran u manje međusobno povezane jedinice koje ostavljaju dojam „znanstvenog grada“, pritom koristeći metalne ploče koje podsjećaju na brodogradilište u neposrednoj blizini. Zgrada će se vješto uklopiti u okoliš i sastojati se od više dijelova: muzejsko-posjetiteljski (stalni izložbeni postav i povremene izložbe), edukacijski (konferencijska dvorana, laboratorij – učionica, 3D – učionice), znanstveni (laboratoriji, arhive), prostori posebne namjene (veterinarska klinika, tzv. „touch pool“), radni (uredi, soba za sastanke, biblioteka), spavaonica za goste stručnjake i tehničke prostorije (serverska soba, kopirnica, garaža, radiona, kotlovnica, klimatizacija, kondicioniranje vode, itd.).

Ova animacija je 3D prikaz konceptualnog dizajna prostora. Rješenja za unutarnji raspored i dizajn, zajedno s razvojem trajnog postava, tražit će se javnom nabavom tijekom razdoblja izgradnje muzeja. Višestruka namjena prostora omogućava izgradnju različitih postrojenja i razvoj raznolikog programa:

  • najnovija trajna izložba i dodatne povremene izložbe koje imaju za cilj podizanje svijesti javnosti o zaštiti mora;
  • srednjoškolski, osnovnoškolski i vrtićki programi licencirani pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja odražavaju našu posvećenost edukaciji novih naraštaja;
  • programi edukacije u visokom školstvu, u suradnji s hrvatskim i europskim sveučilištima, nastavit će privlačiti stručnjake i istraživače iz cijelog svijeta, zadržavajući profil centra kao ozbiljne edukativne institucije;
  • održavanje statusa turističke atrakcije visokog profila na otoku čime se osigurava relevantnost za ekonomiju otoka i pomaže u produljenju turističke sezone na razdoblje izvan ljetne sezone;
  • druge aktivnosti kao što je Dan dupina, poučavanje poduzetnika načelima održivog razvoja, organizacija festivala dokumentarnog filma, međunarodni sastanci i konferencije samo su neke od dodatnih aktivnosti novog edukacijskog centra koje će privući lokalnu, nacionalnu i međunarodnu pažnju.