projekti

‘Mediterranean Biodiversity Protection Community’

MBPC (“PANACeA2”)

‘Mediterranean Biodiversity Protection Community’ (MBPC) (“PANACeA2”) horizontalni je projekt čija je djelatnost usmjerena na jačanje upravljanja i suradnje između zaštićenih područja (ZP) i ekoregija te na razvijanje dijaloga između znanosti, upravljanja i politika kao alata za povećanje kapaciteta za očuvanje prirode. Projekt se temelji na PANACeA-inom mehanizmu kako bi se osigurala aktivna zajednica mediteranskih aktera usmjerenih nadilaženju sektorskih granica integriranjem znanja, omogućavanjem bolje informiranosti u donošenju odluka na više razina i upravljanju biološkom raznolikošću.

MBPC omogućuje multisektorski dijalog sa znanstvenom zajednicom kako bi se osigurala učinkovita interakcija između politika, upravljanja i znanosti u Mediteranu vezano uz zaštitu biološke raznolikosti i održivi razvoj. Projekt slijedi dugoročni strateški cilj programa Interreg MED, širenjem izvan država članica EU-a u cijelo mediteransko područje. Cilj mu je udovoljiti EU, UNEP/MAP Barcelonskoj konvenciji i CBD politikama povezanim sa zaštitom prirodnih resursa za održivi razvoj u zaštićenim mediteranskim područjima i ključnim ekološkim funkcijskim jedinicama i ekosustavima.

Kako bi postigao svoje ciljeve, MBPC projekt osigurava vođenje dviju vrsta procesa za prihvaćanje regionalnih politika kako bi ih podržao u postizanju njihovih ciljeva do 2020. godine i dao prioritet njihovim težnjama i nakon 2020. godine putem realizirane i dobro upravljane mreže zaštićenih područja i rada izvan ZP-a putem ekosustava kako bi se rješavale glavne vrste onečišćenja i učinci klimatskih promjena.

Projekt je započeo u studenom 2019. godine i trajat će do lipnja 2022. godine (32 mjeseca). Vodeća partnerska organizacija je Sveučilište u Malagi – Europski tematski centar (Španjolska), a ostali partneri na projektu su Konferencija perifernih pomorskih regija Europe (Francuska), Plan Blue za mediteranski okoliš i razvoj (Francuska), MEDCITIES (Španjolska), Ministarstvo održivog razvoja i turizma (Crna Gora), LATTE CREATIVE SRL (Italija) i Institut za more (Hrvatska).

Institut za more usko je surađivao s Institutom Plavi svijet (IPS, Hrvatska) i Hrvatskim prirodoslovnim muzejom organizirajući radionice, predavanja i aktivnosti podizanja svijesti javnosti u okviru LIFE Euroturtles projekta, EMFF MarGnet projekta, Soundscape projekta programa Interreg Italija-Hrvatska i ECOSS projekta. S obzirom da je Institut za more javno tijelo kojeg su osnovali IPS i Grad Mali Lošinj, on može među nevladinim i vladinim mrežama ovih dviju organizacija osigurati najširi prijenos rezultata projekta kroz lokalne i regionalne događaje, projekte, kampanje i radne sastanke. Ova struktura kombinira logističku potporu IPS-a i financijsku potporu lokalne općine.

Institut za more pridonijet će projektu dijeljenjem i razmjenom znanja i najboljih praksi sa zajednicom dionika zainteresiranih za mjere očuvanja i upravljanja biološkom raznolikošću, posebice u jadranskoj regiji.

Posjetite službenu stranicu projekta MBPC: https://biodiversity-protection.interreg-med.eu/.

Projekt sufinancira Europski fond za regionalni razvoj.