projekti

Dialogue4Nature‘ – D4N (2023-2029)

Dialogue4Nature je projekt upravljanja u okviru Misije za prirodnu baštinu programa Interreg Euro-MED. Glavni cilj projekta je doprinijeti tranziciji prema klimatski neutralnom i otpornom društvu zaštitom, obnovom i valorizacijom prirodnog okoliša i baštine mediteranske regije uspostavljanjem uvjeta za stalni institucionalni i društveni dijalog za poboljšanje javnih politika cijele mediteranske regije.

Misija za prirodnu baštinu Interreg Euro-MED programa usmjerava svoje napore na rješavanje gore navedenog izazova.
Dva projekta upravljanja u okviru Misije, Community4Nature i Dialogue4Nature, nastavak su dva horizontalna projekta programa Interreg Med (2019.-2022.): „Zajednica za zaštitu bioraznolikosti Mediterana (MBPC)“ i „Plavi rast“. Partneri dvaju projekata upravljanja blisko surađuju na preuzimanju znanja i rezultata dobivenih u okviru dva projekta programa Interreg Med kako bi ih prenijeli u druge kontekste i uključili ih u učinkovite politike.
Projekt Community4Nature pružit će priliku za promicanje naučenog znanja i usvajanje vrijednih rezultata, uz podršku aktivnosti povezivanja i koordinacije projekta Dialogue4Nature, koji će potaknuti odnose između ključnih aktera u mediteranskoj regiji nadovezujući se na postojeće mreže, i identificirati ključne prilike za poboljšanje suradnje za usklađivanje politika i inovativnih praksi upravljanja.

Uspostavljena je temeljna zajednica (s preko 100 organizacija) koja stvara plodonosno okruženje za prikupljanje i dijeljenje znanja, angažiranje dionika i promicanje uspješnih rješenja za bolji razvoj i upravljanje. Osim toga, Misija za prirodnu baštinu povećat će vidljivost i utjecaje rezultata različitih Tematskih Projekata (TP) koji će biti sufinancirani iz programa Interreg Euro-MED za razdoblje 2024.-2029.

Projekt je započeo u siječnju 2023. i trajat će do rujna 2029. (81 mjesec). Vodeća partnerska organizacija je Kretska regija (Grčka), a projektni partneri su Međunarodna unija za očuvanje prirode i prirodnih resursa – Centar za mediteransku suradnju (Španjolska), Plan Bleu za mediteranski okoliš i razvoj (Francuska), MedCities (Španjolska), Institut za more (Hrvatska), Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma (Crna Gora) i Autonomna regija Sardinija (Italija).

Institut za more (MI) doprinijet će projektu Dialogue4Nature vođenjem Radne skupine za valorizaciju socio-ekonomske vrijednosti biološke raznolikosti, povezujući se s ostalim radnim skupinama unutar projekta i vanjskim stručnjacima za ekološku ekonomiju.
MI će također doprinijeti kao središnja točka politike za razvoj prekograničnog upravljanja unutar morskog okoliša, s fokusom na promicanje okvira upravljanja razvijenog u okviru projekta MBPC za ekološki ili biološki značajna područja (EBSA) Mediterana. Unaprjeđujući rad MBPC-a, Dialogue4Nature projekt  će proširiti navedeni okvir na druge mediteranske regije i više razine politike unutar EU-a. MI će surađivati s institucionalnim partnerima na zajedničkoj uporabi znanja na znanstveno-političkom sučelju kako bi se prekogranično očuvanje uključilo u postojeće upravljačke strukture na EU i mediteranskoj razini, koje će potom biti predstavljeno na globalnoj razini.
Institut za more bit će središnja točka za internu i vanjsku komunikaciju za projekt, razvijanje Komunikacijske strategije i Akcijskog plana te osiguravanje materijala partnerima kako bi se osigurala dosljednost unutar projekta.

Posjetite službenu web stranicu Mission for Natural Heritage: www.natural-heritage.interreg-euro-med.eu.

Projekt sufinancira Europski fond za regionalni razvoj.

‘Mediterranean Biodiversity Protection Community’ – MBPC (2019-2022)

‘Mediterranean Biodiversity Protection Community’ (MBPC) (“PANACeA2”) horizontalni je projekt čija je djelatnost usmjerena na jačanje upravljanja i suradnje između zaštićenih područja (ZP) i ekoregija te na razvijanje dijaloga između znanosti, upravljanja i politika kao alata za povećanje kapaciteta za očuvanje prirode. Projekt se temelji na PANACeA-inom mehanizmu kako bi se osigurala aktivna zajednica mediteranskih aktera usmjerenih nadilaženju sektorskih granica integriranjem znanja, omogućavanjem bolje informiranosti u donošenju odluka na više razina i upravljanju biološkom raznolikošću.

MBPC omogućuje multisektorski dijalog sa znanstvenom zajednicom kako bi se osigurala učinkovita interakcija između politika, upravljanja i znanosti u Mediteranu vezano uz zaštitu biološke raznolikosti i održivi razvoj. Projekt slijedi dugoročni strateški cilj programa Interreg MED, širenjem izvan država članica EU-a u cijelo mediteransko područje. Cilj mu je udovoljiti EU, UNEP/MAP Barcelonskoj konvenciji i CBD politikama povezanim sa zaštitom prirodnih resursa za održivi razvoj u zaštićenim mediteranskim područjima i ključnim ekološkim funkcijskim jedinicama i ekosustavima.

Kako bi postigao svoje ciljeve, MBPC projekt osigurava vođenje dviju vrsta procesa za prihvaćanje regionalnih politika kako bi ih podržao u postizanju njihovih ciljeva do 2020. godine i dao prioritet njihovim težnjama i nakon 2020. godine putem realizirane i dobro upravljane mreže zaštićenih područja i rada izvan ZP-a putem ekosustava kako bi se rješavale glavne vrste onečišćenja i učinci klimatskih promjena.

Projekt je započeo u studenom 2019. godine i trajat će do lipnja 2022. godine (32 mjeseca). Vodeća partnerska organizacija je Sveučilište u Malagi – Europski tematski centar (Španjolska), a ostali partneri na projektu su Konferencija perifernih pomorskih regija Europe (Francuska), Plan Blue za mediteranski okoliš i razvoj (Francuska), MEDCITIES (Španjolska), Ministarstvo održivog razvoja i turizma (Crna Gora), LATTE CREATIVE SRL (Italija) i Institut za more (Hrvatska).

Institut za more usko je surađivao s Institutom Plavi svijet (IPS, Hrvatska) i Hrvatskim prirodoslovnim muzejom organizirajući radionice, predavanja i aktivnosti podizanja svijesti javnosti u okviru LIFE Euroturtles projekta, EMFF MarGnet projekta, Soundscape projekta programa Interreg Italija-Hrvatska i ECOSS projekta. S obzirom da je Institut za more javno tijelo kojeg su osnovali IPS i Grad Mali Lošinj, on može među nevladinim i vladinim mrežama ovih dviju organizacija osigurati najširi prijenos rezultata projekta kroz lokalne i regionalne događaje, projekte, kampanje i radne sastanke. Ova struktura kombinira logističku potporu IPS-a i financijsku potporu lokalne općine.

Institut za more pridonijet će projektu dijeljenjem i razmjenom znanja i najboljih praksi sa zajednicom dionika zainteresiranih za mjere očuvanja i upravljanja biološkom raznolikošću, posebice u jadranskoj regiji.

Posjetite službenu stranicu projekta MBPC: https://biodiversity-protection.interreg-med.eu/.

Projekt sufinancira Europski fond za regionalni razvoj.