Prvi sastanak partnera Dialogue4Nature projekta programa Interreg Euro-MED (2023-2029)

Prvi sastanak Dialogue4Nature projektnih partnera održan je online krajem mjeseca.

Tijekom dva dana, projektni partneri su uspostavili su Upravni odbor projekta, detaljno raspravljali o provedbi aktivnosti svakog radnog paketa te dogovorili administrativne, nadzorne i evaluacijske alate projekta. Dio vremena bio je posvećen komunikacijskom pristupu, planovima i alatima. 

Sljedeći korak je sastanak projektnih partnera uživo, zajedno s Community4Nature partnerima iz Mission for Natural Heritage (Misije za prirodnu baštinu).

Više informacija o projektu možete pročitati na ovom linku.